ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Η DIARCO CHEM ακολουθεί την φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 - 14001 - 45001 και συμμετέχει στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).